Meeting_2012-02-23

Møte mellom Trond og Sjur 23.2.2012

 • Korpus og nasjonalbiblioteket
 • Oppsummering av smj-ordbok
 • Status quo for FAD
 • PR-arbeid a propos Jokkmokk
 • søknad til Nordplus nordisk språk (stavekontrolltesting II)
 • flette fst-greiner

Korpus og nasjonalbiblioteket

Laura Janda og manglande samisk skjønliteratur. NB har som kjent tekstar, men i ubrukbar stand.

 • Vi treng koordinering oss imellom for å unngå dobbeltareid.
  • Koordinering av tekstinnsamling
  • Diskusjonar rundt (strategiar for) kontraktar
 • OCR-diskusjonen må opp att

TILTAK

 • Framlegg om felles møte (Trond)

Oppsummering av smj-ordbok

Oppsummering: For dårleg kommunikasjon mellom Sametinget og Giellatekno. Sametinget sa i Jokkmokk (sitat): No ligg ho der i eit års tid

Ope spørsmål: AK sitt arbeid framover: i kva format.

TILTAK

 • Planlegge framtidig integrering av AK sine rettingar (Sjur)
 • Etterpå kan ordboka gå over i strukturert format (det tar vi i neste fase)

Status quo for FAD

Børre og Ciprian arbeider på kvar sin kant med tmx og ordparallellisering.

PR-arbeid a propos Jokkmokk

Ingen på Árran eller i Jokkmokk visste om lulesamisk paradigmegenerering.

TILTAK

 • Satse meir på PR (dette tar vi i strategidiskusjonar, også med Sametinget)

søknad til Nordplus nordisk språk

stavekontrolltesting II

Sjur søker nytt prosjekt.

Flette fst-greiner

Trond orienterte.

Vi tar møte om dette med Børre, Lene, Sjur, Thomas, Trond i neste veke, t.d. 2. mars (?), evt. før.

Reise til Tromsø

Sjur kjem 12.-16.3.