Meeting_2012-03-26

"Måndagsmøte"

Møte Trond Sjur 26.3. 2012.

Saksliste:

  • Bugzilla
  • Komi
  • Færøysk søknad
  • Nasjonalbiblioteket

Bugzilla

Vi har alle ulike andre fristar den 1.4. Bz blir liggjande til i april, men då prioriterer vi dei opne buggane, etter P-verdi.

Komi

László Fejes søkjer til Helsingfors, ber om samarbeid. ja takk: )

Færøysk søknad

Må inn i dag, manglar underskrift frå Eirik og Heini.

Nasjonalbiblioteket

Divvun gjer ingenting med det før etter 1.4.