Meeting_2012-05-29

Møte Sjur og Trond

Saker:

 • parallellkorpus
 • fad-ordbok
 • tastatur for android etc.
 • app/dings for fad
 • Virtuelle servarar
 • LREC-oppsummering
 • kal til ny infra
 • NORDPLUS Nordiske sprog
 • pengar frå Nordisk xxx (< 3 mill. nok/dkk) - vestnordiske prosjekt
 • tastaturprosjekt for komsjdyrk

Parallellkorpus

 • Arbeidet har stoppa sidan før påske

Skanna dokument

Det er skanna dokument i parallellkorpuset vårt

 • nob2sme/admin/sd/other_files/sp1991-4.pdf.tmx
  • Andre kandidatar: Eldre pdf i same katalog
 • njllkčamánu, dieoáhusa, rnáttasárnegiella, kulturrááái, jienastuwo, Ing-lili,

TILTAK

 • identifisera dokument som er skanna og fjerne dei frå parallellkorpuset ( Børre)
 • Studere ocr-feila og skrive ein rapport over feiltypar (seinare)

FAD-ordbok

Vi har fått 250 000 NOK for 2012 til utvikling av ei samisk forvaltningsordbok.

Vi treng ei fungerande parallellisering. Ciprian klarar ikkje å ordparallellisera pga teknisk rusk i setningsparallelliseringa.

TILTAK

 • Dei tekniske problema må identifiserast og løysast (Børre, Ciprian)

Tastatur for android etc.

Status quo: Trond har laga layoutforslag for 2 ulike storleikar, og dokumentert. Det finst ein person som allereie har laga eit Android-tastatur for samisk (!).

TILTAK

 • Skrive rapport (Sjur, Trond)
 • laga xml-dokument, kompilera, installera og testa (Sjur -> deleger)
 • ting android- og andre brett/tlf (Sjur)

App/dings for fad

Utsett til seinare.

Virtuelle servarar

Status quo:

 • Root er auka frå 5GB til 10GB (den store plassen har vore på /export)
 • Det er mogleg å kompilere på gtlab og gtoahpa, gtoahpa er bortimot oppe og går.
 • gtsvn er framleis ikkje flytta, det hadde vore ein fordel om det skjedde samtidig

TILTAK

 • Flytte svn (Børre)

LREC-oppsummering

Utsett til seinare.

kal til ny infra

Sjur og Tommi har førebudd Per. Flyttinga skjer kanskje denne veka.

NORDPLUS Nordiske sprog

Vi har fått 35 000 € til stavekontrolltesting (kal, isl, sme, smj).

Pengar frå Nordisk xxx (< 3 mill. nok/dkk) - vestnordiske prosjekt

Søknadsfrist asdf Vestnorden = øyene og Irland, Skottland og Canada.

Tastaturprosjekt for komsjdyrk

Vi tar eit oppsummeringsmøte med Michael Rießler for å diskutere status quo. Vi har fått 535 000 NOK for å avslutta tastaturprosjektet i 2012.