Meeting_2013-04-10

Møte Sjur og Trond 10.4.2013

Saksliste

 • Tana-jus-konferanse
 • victorio
 • Bugliste
 • Romsituasjonen
 • SDA-korpuset
 • FAD-leksikalisering (sme)
 • forrest (c)
 • Neste møte

Tana-jus-konferanse

Vi vil vere representert. Børre drar, og presenterer terminologiarbeid som gt og divvun gjer. Børre diskuterer gt sine presentasjon med BM og Trond.

Presentasjon i Tana, t.d.:

 • Autsh
 • Risten2
  • FAD-beta
  • Jus-lista (siste frå Ciprian)
 • FAD-prosjektet
 • Evt. også generelt ordboks- og skriveverkty

(Lang liste, vurder om alt skal med)

victorio

Møte med it denne veka (torsdag 0900).

1 time er nok: vi vil ha adressene med oss for svn og ordbøker.

SDA-korpuset

SDÁ er no online. Vi må få på plass rutiner for å få tekstar. Sjur diskuterer med Børre.

FAD-leksikalisering (sme)

Thomas vil ikkje gjera alt. Kompromiss:

 • BM legg på fortsettingsleksikon
 • TO sjekkar og legg på samansetjingstaggar

Bugliste

Berre 3 buggar på dette møtet, meir seinare i veka.

abbr-buggar

Buggane det gjeld er m.a.

 • 1046 Mer om typos.txt vs. corr.txt
  • Løyst, frå gt si side.
 • 1296 Mer om typos.txt vs.corr.txt
  • Kommentar 19, 22: Propernoun-sme-lex blir ikkje med i para-generering
   • Svaret ligg i Makefile. Sjur tar det. (ordna, gt: sjekk!)
  • Kommentar 21: 3-ledds-MWE: Dette er ei perl-sak
   • Børre ser på den.
 • 1482 prepocess: problemer med kolon og linjeskift
  • Dette er perl og preprocess, så Børre ser på den.
  • Opp frå P5 til P3.

Romsituasjonen

Trond har skrive svarbrev til IS. Sjur fyller ut.

forrest --

Teksten inneheld (c) 2005 og Sámediggi.

TODO: Oppdater. Sjur ser på det.

Neste møte

Seinare denne veka.