Meeting_2013-04-16

Møte Sjur og Trond 16.4.2013

Saker:

  • Oppsummere artikkel
  • victorio-flyttinga

Oppsummere artikkel

Gjekk fint.

CG-workshop

Påmelding via google (sjå nettsida vår).

Victorio-flyttinga

Trond har laga /opt og /var. Vi ventar på ny linux. Det beste hadde vore å la Steinar ta det først.

Trond har sendt brev til Steinar.

TODO

  • Følgje opp nytt OS