Meeting_2013-04-23

Trond, Sjur 23.4. 2013.

saker

 • victorio
 • bugzilla
 • referatet frå sist møte
 • sme-delinga
 • cg-workshop
 • smi-prop-fila
 • Korpusinnsamling for sma

victorio

gtsvn

Svn-server går ned kl 11 i dag, og opp igjen på ny server så snart alt er klart. Korleis er det med GTBOUND? Hadde ikkje vorte flytta sist eg sjekka, men er no i boks.

E-postadresser med feil har no vorte retta, slik at vi no når alle ikkje-XXX.

gtlab

 • Her har vi Fedora (oppdatert to gonger i året).
 • Note: LC_TYPE er ikkje sett akkurat no.

gtoahpa

gtoahpa har CentOS, eit konservativt system. Tanken var å halde gtoahpa stabilt, og halde på det. Men: Blir det for stabilt for oss?

Vi må kunne kompilere fst-ar og dei LT-verktya vi treng. Kva OS inneber det at vi skal ha?

gtweb

 • Her har vi Fedora (oppdatert to gonger i året).
 • Note: LC_TYPE er ikkje sett akkurat no.

NDS-ordbøkene er framleis ikke på nett, bortsett frå sanit. Trond tar opp det.

victorio

Folk må rydde etter seg (ta med filene sine) før dei går.

Vi tar ein eigen epost til victoriobrukarane.

DNS-omdirigering

svn-flyttinga fører til endra dns, som vil gjera alle nettenestene på victorio utilgjengelege, fordi gtsvn.uit.no no peikar til gtsvn.uit.no.

Beskjed på nettsida:


We are moving our services to a new server. Unfortunately this will cause our online analysers to be on and off during the move. We apologise for the inconvenience.

Vi flyttar tenestene våre til ein ny servar. Dessverre betyr det at online-analysatorane våre ikkje er tilgjengelege heile tida medan vi flyttar. Vi seier oss leie for ulempene dette fører med seg.

Lip sirddemin dievastusájdimme ietjá serverij. Sirdedijn de analyjssaprográmma e sjatta doajmmat jur gåk galggi. Vájvahip gássjelisvuodajs dát buktá.

Palvelumme siirtyvät uuteen palvelimeen. Tämän takia analyysiohjelmamme ovat valitettavasti poissa käytöstä silloin tällöin muuton aikana. Pahoittelemme siirron haittoja.

Mii sirdit bálvalusaideamet eará serverii. Dát mielddisbuktá ahte neahttaanalysaprográmmat eai doaimma olles áiggi sirdima botta. Mii šállošat, jus dát buktá váttisvuođaid.

Мы перемещаем наши службы в новый сервер. К сожалению, из-за этого наши онлайновые анализаторы будут нестабильно работать во время перемещения. Мы приносим извинения за неудобство.

Mijjieh mijjen programmide orre sereverasse sirtebe. Dah online- joekehtimmiehprogrammh eah leah jaksoesmieresne iktegisth mearan dejtie sirtebe. Gaatesjen dah dåeriesmoerh mah destie båetieh.


 • oapha.uit.no is an alias for victorio-old.uit.no.
 • victorio-old.uit.no has address 129.242.4.42

referatet frå sist møte 16.4.

... får 404-melding. Sjur, evt. Børre ser på det.

sme-delinga

sme-lex.txt vart delt utan at andre visste det.

Note til neste gong: Sei i frå først.

cg-workshop

Deltaking som vist i påmeldinga.

Korpusinnsamling for sma

Børre må kome attende til dette, etter svn-flyttinga.

bugzilla + andre buggar

Berre kort gjennomgang no, pga maskinflytinga.

1344 regex-filer for kompilering av ifst til dict og oahpa

Ikkje tatt opp.

1296 uløste problemer med abbr

Kan vi lukke? Prosedyre for å sjekke: ...

1005

 • Foma-speller og kal i ny infra (mykje støy i foma-analysator)
 • voikko-speller funkar ikkje