Meeting_2013-10-08

Saker:

 • Dekanatmøtet - oppfylging
 • Bz
 • Tromslang
 • Göteborg
 • Canada
 • GC
 • TTS

Dekanatmøtet

I går var det strategimøte der samisk senter samla dei ulike delane av samisk-arbeidet ved UiT og presenterte og diskuterte det med dekanatet. M.a. Trong og Lene var der.

 • oppfølgingsmøte med dekanatet på Divvun/GT for at dekanatet, særleg Sonni, kan bli kjent med arbeidet med samisk språkteknologi

Alternativ: Når det passar dekanatet, men veke 42, 45 <==

 • forsking
 • implikasjonar for undervisinga og andre fag

Vi er usynlege for rektoratet fordi vi får pengar frå andre enn forskings- og utdanningsdepartementet. Det er bra at vi får slike pengar, men vi må gjera meir for å vera synlege.

Kva er Divvun? Ikkje forsking og undervising, men verkty og tenester for det samiske samfunnet. FAD-pengar.

 • dette veit ikkje dekanatet, og det må fram på oppfylgingsmøtet

Bz

1710, 1713(?) - sjå særleg på den delen som gjeld feil i kompileringa utan at make stoppar.

Tromslang

Tittel til innlegg.

Göteborg Linux et al

Hackerconf

Canada

Trond i Canada 17.-28.10., ev. direkte til Tarttu (jf samarbeidsprosjekt og -pengar). Program i Canada:

 • workshop kvar dag
 • gjesteførelesingar
 • ikkje alle føreslåtte språk ser ut til å ha potensiale - finst det eit samfunn som står bak?

GC

Det finst no ein prototype for kommandolinebruk, snart òg for LibreOffice

TTS

Sjur tar kontakt