Meeting_2013-11-26

S&T-møte

Saker:

 • sme-fst-ar
 • tts-prosjektet
 • grammatikkontroll & stavekontroll - hfst-ospell og dependensar
 • korp
 • AK-ordbok
 • FAD for sma, smj
 • fst-kurs
 • Sirkumpolart samarbeid

sme-fst-ar

 • filtrera semantiske taggar: filter for semantiske taggar blir no automatisk bygde av dei sem-taggane som er definerte i fst-en (dvs alle symbol som byrjar på +Sem/)
  • prop-sem-taggar: ikkje fjern sem-taggar etter +Prop
<e><p><l>Hamas<s n="N"/><s n="Prop"/><s n="Org"/></l><r>Hamas<s n="np"/></r></p><par n="__np"/></e>                             

To oppryddingsoppgåver:

 • flytt sem-taggane i smi vekk frå underleksikona til hovudleksikon, og forenkla fortsetjingsleksikona (vi flyttar sem-taggane med ein regex som ein del av kompileringa)
 • legg på +Sem/ -prefiks på alle sem-taggane i SMJ

tts-prosjektet

Krev oppfylging.

 • dei vil ha optimale data utan å fortelja eller spesifisera kva som er optimale data
 • dei har ikkje forstått at "samisk" = sme+nob+swe+fin - dei kan ikkje ta vekk maj-språka og berre laga "samisk" - då blir det ikkje samisk!
  • dette er forskjellig frå "korte sitat" (dvs setningar eller setningsfragment på maj.språka)
  • dette gjeld alle låneord, t.d. kultur-, alle -ere-verb, osb.

grammatikkontroll & stavekontroll - hfst-ospell og dependensar

hfst-ospell må kompilere på Windows, vi bruker ein xml-modul som har dependensar. Men no er den xml-modulen bytta ut.

Det som viser seg er at det framleis er mange dependensar att. Vi zippar til zhfst, og distribuerer til folk. Dette var problematisk.

Kan vi klare oss utan zipping? Alternativ:

 1. bruk hfst-formatet direkte - kan innehalda mange fst-ar
 2. gå tilbake til libvoikko-2-formatet (eller noko liknande)

LibVoikko-lista: libarchive har dependensar, ja, men dei er valfrie. Bygg utan dependensar, og sjå om det fungerer.

korp

Korpuset blir ikke brukt:

 • det er ikkje synleg (folk kjenner ikkje til det)
 • det er for dårleg (for lite)
 • det har for mange knappar

Korp+FAD er svaret, så lenge vi kan få eit grensesnitt heilt utan knappar.

AK-ordbok

Utsett til neste møte. Trond pratar med Ciprian.

FAD for sma, smj

Vi skreiv svar og budsjett etter e-post frå FAD.

hfst-kurs o.l.

Hfors

 • Vidaregåande kurs med LexC2 (ordbøker), dokumentasjon, testing, CG
 • Januar 2014? 6-10.1. (helst) el. 20.-24.1.

Tromsø

 • Innføringskurs for alle interesserte
  • Sjekke interesse og datoar:
 • Besøk frå Tartu (v.6, 3.-7. februar (helst), ev. mars)
 • Lars v. 6, 7 eller 8.

Sirkumpolart samarbeid

 • Terminologi: sme, kpv, yrk, evn ? Alexandra Lavrillier
 • high north: Canada eller meir? Vi køyrer separate løp.