Meeting_2013-12-17

s&t

  • Referatsaker
  • smi & urj-Cyrl
  • sma-fst

Referatsaker

Søknader:

  • High North og Sibir: rakk ikkje
  • "Søknaden om støtte til prosjektet Maskinoversetting mellom samiske språk er innvilget!" ... vi veit ikkje kor mykje

smi & urj-Cyrl

  • flytta smi og urj-Cyrl frå gtcore/langs-template/ til gtcore/gtshared/

I praksis: direkte kopi istf svn-fletting og timestamp-fil. Dvs at make-dependensen går direkte til gtcore/gtshared/.

sma-fst

Ordboksarbeid på gang, har ført til spørsmål kring fst-ar og ny infra.