Meeting_2014-02-25

T&S-møte

Saker:

  • sma
  • FAD 2
  • Baltimore
  • testing

sma

Sjekka ut og byggja eldre versjonar

Det er mogleg å gjera dette:

cd src/morphology/
svn up -r1234 affixes/ stems/
cd ..
make

Pga smi-propernouns.lexc er dette det einaste som funkar.

Missing

Må arbeidast med.

FAD 2

Arbeidet med sma- og smj-termar. Korleis kan vi få eit betre sma-korpus fram til rapporten skal sendast i slutten av mars?

  • Børre: sjå (meir) på automatisk innhenting av sma-korpus
  • manuell sanking av sma-tekstar: NN? Student? sme-student?
  • tekstane til Ella Holm Bull - gjeve ut av senteret i Hattfjelldalen
    • Maja be om korpuslisens?

Baltimore

Trond skriv til Antti og Jordan og høyrer kva dei tenkjer kring artikkelen.

testing

!€
!€# katto^WG>n
!€0 ka0to00n

!€
!€# katt2o^WG>n
!€0 katto00n

grep € | cut -c5-


katto^WG>n
ka0to00n

katt2o^WG>n
katto00n


katto^WG>n
katt2o^WG>n

Treng vi både partest og enkelttest? Jf. katto^WG>n utan korrektpar.