Meeting_2014-03-28

T&S-møte

Saker:

 • korpus
 • numra-automatane
 • russian spellrelax
 • ordbøkene nyinfra
 • ferdig versjon av LREC/ccurl-artikkel
 • tastatur og lokalisering i CLDR - alle samiske språk
 • ENG
 • Balangen-kontakt
 • dialekt-fst
 • Err/Sub

korpus

 • samisk høgskole
 • sørsamisk, lulesamisk
 • sametinget

Sjur, Børre

Nasjonalbiblioteket

Trond.

Miika har ein hfst-utstyrt versjon av Tesseract. Dette er det vi treng for samiske språk.

Numra-automatane

Jf. e-post. Mål: lookup date2text skal ha 2.2. som input og andre februar som output.

date.lexc

 • 2.2: andre% februar # ;
 • 2.2: andre% februar # ;

I dag:

dato:

 • 2.2: 2% februar # ; = sme
 • andre% februar: 2.2 # ; = sma

clock:

 • 12.15: kvart% over% tolv # ; = sme
 • kvart% over% tolv: 12.15 # ; = sma og alle andre (?)

numbers:

 • sju: 7 # ; sme, sma, osb.

Spørsmål: tal: tekst eller tekst: tal i lexc?

Det ser ut til at det er to automatar som i dag bruker tal: tekst, nemleg date.lexc og clock.lexc for sme. Alle andre bruker tekst: tal. Dette talar for å endre også dei to siste til tekst: tal.

FRAMLEGG Vi endrar sme date og clock i lexc.

russian spellrelax

Kor mange nivå med spellrelax? Vi treng eitt nivå til.

Vi går gjennom spellrelax-filene og ryddar.

Russisk: Diskusjon Trond, Sjur, Robert, Fran.

ordbøkene treng "nyinfra"

Meir standardisert infrastruktur for ordbøkene.

Vi kjem attende til dette.

ferdig versjon av LREC/ccurl-artikkel

Dette skal bli ein poster, og ein artikkel. Tidsfrist: Vi må sjekke.

tastatur og lokalisering i CLDR - alle samiske språk

 • sme har tastatur for PC/Mac
 • Ingen andre samiske språk har noko der.

Divvun + Giellatekno må sjå på dette i løpet av året.

Divvun administrerer, og koordinerer med Giellagáldu og GT.

Tidsplan: Nordsamisk, deretter resten. Resultat i år.

ENG

Vi må skrive ein tekst. Den samiske ENG-politikken må vere forankra i representative samiske organ.

Sjur og Trond skriv til sametinga, vi ber om svar på om dette er viktig for dei.

Balangen-kontakt

Sjur svarar.

dialekt-fst

Sjur har jobba med det, arbeider vidare med saka.

Err/Sub -> endra til Err/Sub og Err/LexSub, resten til Excl/ og Incl/-taggar

Incl/A betyr Excl/-A