Meeting_2014-04-02

Möte Sjur/Trond 2.4.2014

Saker

 • canada-tilslaget
 • rus spellrelax
 • mt smenob

canada-tilslaget

 • Vi fekk: 200 000 CAD
 • Det inneber meir program
  • og newinfratenking på dicts og oahpa

rus spellrelax

 • "det normale er i midten"
 • trykk i ordbok og
 • trykklaus i tekst + ë ved minimale par ë2
 • spellrelax ???
  • sjur + rus

mt smenob

trond + lene + fran skal diskutere: kompilering / leks / mt

status:

 • sjur fjerna behov for twolc-hack
 • mt ut av src og inn i tools/mt/apertium/
 • automatisering av tagg-tilpassing
  • generere liste med derivasjontaggar
  • manuelt legge inn unntak
 • pkgconf-oppsett for GTD-språka
 • automatisert målspråksfiltergenerering