Meeting_2014-04-22

T&S-møte

Saker:

 • MT og ny infra - automatisk cg-tag-endring
 • plakat til LREC
 • neste reise til Tromsø
 • talesyntese/Thomas-vikar
 • Bugzilla -- koodiriihi
 • Møterommet
 • smj-ordbok
 • Ungararane si sosling-undersøking

MT og ny infra - automatisk cg-tag-endring

Ein eller fleire semmtaggar?

Sett at vi slår saman sem-tagg-strengar til ein tagg:

Vi vil ha sem-taggar i bidix:

 1. vi vil ha semtaggar i disambigueringa
 2. vi vil ha semtaggar for mt
 3. då må dei vera i analysatoren
 4. difor må dei vera i bidix (elles blir dei fjerna frå analysatoren)

Altså vi ha dei i bidix. Spørsmålet er form: kombo-taggar eller enkle taggar? Det er mogleg at intersection krev kombotaggar for at maskineriet skal fungera.

Shellscript el.l. for å legge semtaggar til bidix.

CG:

Tidlegare har vi hatt tagg-konvertering

unhammer har kjørt dette

tanke: kopiere unhammer sitt script til vår infra, og lag ein apertiumvariant av disambiguatoren. Det kan innebere at vi må skrive (1) og ikkje (2).

 1. (1 a + b + c )
 2. (1 (a b c))

Apertium vil ha <indic> istf <ind> - dvs vi treng ev. språkspesifikke tilpassingar. Vi har alle tagg-konverteringar som regex og tsv - kan dei brukast?

plakat til LREC

 • Når? I hovudsak ferdig før 12. mai
 • I kor stor grad kopiere førre plakat? Svært liten.
 • Format: latex, gjerne ein fantasirik variant

neste reise til Tromsø

12.-16. mai

Trond i Umeå 19.-24. mai

LREC 26.-31. mai

Talesyntese/Thomas-vikar

Vi ventar på endeleg svar... : )

Bugzilla -- koodiriihi

Sjur og Trond tek opp dette med kvar si gruppe.

Dugnadsdag? Vi set av ein dag til å sjå på buggar i lag eller kvar for oss - alt over nett.

Forslag: tysdag 29.4.

Møterommet

Vi må få ting framover:

 • hsl
  • Prosjektør i taket
  • tusjtavle på langveggen
  • nytt videolerret
 • Result (plan - Per Frank Hansen) + IT (innkjøp og montering)
  • lyd- og videoutstyr, jf møterommet på samisk senter
  • skjerm på motveggen? - pris/storleik/teste?
  • fast datamaskin (Mac)/trådlaust tastatur/styrebrett

Vi skriv e-post i lag til begge, dei nærmaste dagane.

smj-ordbok

To ting:

 • elektronisk ordbok
 • trykt utgåve

elektronisk ordbok

lemmadelen ferdig

trykt utgåve

Inga meining om opplag, sjå på Spik og nordsamisk. Kva med skrivefeil? Det bør vera samsvar mellom ordbok og stavekontroll.

Ungararane si sosling-undersøking

Trond har: Omsett til norsk, finsk (delvis), svensk

Trond sender lenkje + invitasjon til alle + Sjur koordinerer.