Meeting_2014-05-13

T&S-møte

  • møterommet
  • Antti og kurs i Edmonton
  • TTS
  • SLTC-workshop om korrekturverkty og testing
  • torsdagsseminar - testskript i ny infra
  • ENG

møterommet

Kyrre har ikkje tatt kontakt. Sjur har sendt purre-e-post

Antti og kurs i Edmonton

Utsetje til i morgon.

TTS

BÁ + Sjur møte i morgon. talord?

SLTC-workshop om korrekturverkty og testing

November.

Trond + Fran

OCR-korrektur og testing? Jf Jaska, Miika og det finske nasjonalbiblioteket

torsdagsseminar - testskript i ny infra

Ja, på formiddagen

ENG

Seinare.