Meeting_2014-06-10

Møte Sjur - Trond 10.6. 2014.

Saker:

 • hfst-bug (stor fyrstebokstav)
 • reiser den nærmaste tida
 • program/planar for Edmonton

hfst-bug (stor fyrstebokstav)

Dei siste endringane i infraen har ført til fri innsetjing av symbolar i fst-ane. Dette stoppar yaml-testing med hfst for i alle fall crk, hdn, sjd. Sjur jobbar med saka. I mellomtida: ./configure --without-hfst

reiser den nærmaste tida

Sjur avspaserer fredag, og truleg torsdag ettermiddag. Neste veke: reise til Edmonton.

program/planar for Edmonton

 • Ons-lau: det finst planar, men detaljane manglar.
 • Sun-tys: ingen ferdige planar

Saker vi vil ta opp:

 • taggar:
  • +Tagg, ikkje +TAGG
  • prefiks-taggar: Tagg+ vs +Tagg
  • Det er gode grunnar for ein felles taggsyntaks. Prinsipp: Like taggar viss mogleg, ulike taggar viss det er svært gode grunnar for det, og alltid språkspesifikke taggar for språkspesifikke fenomen.
 • ordbøker og xml-kjelde for lexc
  • Jaska dokumenterer det som finst no