Meeting_2014-06-30

Møte Sjur og Trond 30.6.2014

Saker

 • preprosessor
 • liten fyrstebokstav ved namn i smj
 • est-nob-est-ordboka
 • smi-propernouns (kort)
 • sme-L2 etc
 • Ferie

preprosessor

Trond og Sjur laga ein svært enkel preprosessor for sme, som eit døme. Kan fungera som grunnlag for vidare arbeid?

liten fyrstebokstav ved namn i smj

http://giellatekno.uit.no/bugzilla/show_bug.cgi?id=1874

Fann andre feil: Sem-taggar utan +Sem/-prefix. -> Børre (via Bugzilla).

 1. smj, men ikkje sme, analysererer oslo som namn
 2. smj, men ikkje sme, genererer både oslo og Oslo av Oslo+N+Prop+Sg+Nom (sme gjev berre gjev Oslo).
 3. begge er testa i ny infra

est-nob-est-ordboka

No korrekt versjon, skal konverterast til xml. Etter nærmare inspeksjon er det framleis teiknsettsfeil. Trond fylgjer opp.

Trond lagar abstrakt (pseudokode-)utkast til konverteringa. Sjur eller andre lagar perlfil.

Smi-propernouns

 • smn = lokal kjeldefil
 • smi-smn = generert fil i bruk
 • smi = kopiert frå gtcore
 • gtcore/.../smi = kjeldefila smi i gtcore

Dvs:

 • filer vi skriv i: smn-propernouns.lecx, myv/../verbs.xml
 • filer som er generert: smi-smn-propernouns.lexc, smi-propernouns.lexc, myv/.../verbs.lexc

Vi vil endra strukturen slik at alle genererte filer blir lagt i ein separat katalog src/morphology/generated/ slik at vi ikkje blandar kjeldefiler med genererte filer.

sme-L2 etc

Vi lagar parallelle filer tilsvarande oahpa i sma. Det er:

 1. Nye makefiler
 2. Nye kjeldefiler, merka -L2. Trond sjekkar inn kopiar av eksisterande filer, Lene får så sjekke inn ekte L2-filer etterpå
 3. Merk at sme-phon.twolc får nytt namn: sme-phon-L1.twolc, og at L2-fila blir heitande sme-phon-L2.twolc. Den eine av dei blir kopiert over i sme-phon.twolc, som ikkje er ei kjeldefil lenger.
 4. ny verdi for overføringsscriptet gammal-til-ny, til sme-phon-L1.twolc

Trond sjekkar inn og Sjur sjekkar. Vi skriv dokumentasjon.

Ferie

 • Sjur: juli-4. august(?)
 • Trond: 7.7. - 4.8. (evt. litt etterpå?)