Meeting_2014-11-11

Saksliste Sjur og Trond 11.11.14.

Saker:

  • Nyinfra for sme
  • Orienteringssaker
  • SamEst

Nyinfra for sme

Flyttinga har gått utan synlege problem. Eventuelle problem kjem opp ved neste bygging av sluttprodukt.

SamEst

Sjur kjem ikkje. Saker frå vår side:

  • fst
  • cg
  • fin-est bidix

Orienteringssaker

Clarino-møte

i Tromsø 1.-2. desember med hundekøyring og heile pakka.

gtoahpa

er treg i dag att, og det er yrk_oahpa som køyrer pythonprosessar.