Meeting_2015-01-08

T&S-møte 8.1.2015

Saker:

 • MacVoikko
 • Mobiltastaturstatus + neste steg
 • ENG
 • SamEst-møtet i går
 • Ordbøker og analysatorar - felles kjeldekode og infrastruktur
 • KMD-prosjektet
 • Korpusarbeid
 • Vårplanar
 • Bugzilla

MacVoikko

Fungerer for alle gtd-språka, etter Sjur sine siste bugfiksar. Neste steg:

 1. For oss i miljøet
  1. Lag dokumentasjon (epost til jspwiki)
 2. For resten av verda, litt lenger fram:
  1. Legg til språknamn i staden for språkkode
  2. lag installasjonsprogram
  3. legg ut til nedlasting
  4. vurder om vi kan leggja han ut i Mac App Store (ei pakke pr språk)

Tastaturstatus + neste steg

Nye mobiltastatur

 • Trond har teikna cyr-tastatur for dei fleste cyr-språka
 • Dei er av tre typar (fordelinga mellom dei to fyrste gruppene er diskutabel)
  • Modifisert Nivå 1 (Komi)
  • Språkspesifikke bokstavar på langtrykk
  • Reint russisk tastatur utan tillegg (mordvinske språk) (vil ha nytte av stavekontroll)
 • Antti vil venta med Cree etc.

Testing av bokstavfrekvens: Denne kommandoen har alltid fungert, men gjer det ikkje no. Kommentar?

Trond:

LANG=no_NO.UTF-8 echo bø | sed 's/\(.\)/\1 /g;' 
 b ? ?

$ locale
LANG=
LC_COLLATE="C"
LC_CTYPE="UTF-8"
LC_MESSAGES="C"
LC_MONETARY="C"
LC_NUMERIC="C"
LC_TIME="C"
LC_ALL=

Sjur:

$ echo bø | gsed 's/\(.\)/\1 /g;' 
b ø 

BSD May 10, 2005 BSD

$ locale
LANG="no_NO.UTF-8"
LC_COLLATE="no_NO.UTF-8"
LC_CTYPE="no_NO.UTF-8"
LC_MESSAGES="no_NO.UTF-8"
LC_MONETARY="no_NO.UTF-8"
LC_NUMERIC="no_NO.UTF-8"
LC_TIME="no_NO.UTF-8"
LC_ALL="no_NO.UTF-8"

Ny funksjonalitet på mobiltastatura

Ny funksjonalitet

 • stavekontroll
  • iOS: ordfullføring
  • Android: ordfullføringsforslag (fleire)
 • læring? (læra seg nye ord, vanlege ord for brukaren/frekvensbaserte forslag)
  • fst eller listebasert? Moglege problem:
   • fst-overgenerering gjev elendige forslag -> krev vekta fst-ar
   • tekniske problem med fst-implementering -> tek (for lang) tid

Skoltesamisk letter prime vs acute accent

Vi ventar på svar frå skoltesamane - kva vil dei eigentleg ha?

Nye plattformar

 • Windows Phone ?
 • Skrivebordssystem? Dvs generera tastatur for Windows, MacOSX og Linux ut frå yaml-filer, slik vi gjer for mobiltastatura
  • skal laga ferdige installasjonspakkar
 • xml det første halvåret , fil i (~)/Bibliotek/keyboard layouts/ (Trond)
 • yaml på lang sikt

ENG

Skulle ha sendt svar i går.

 1. Trond har skrive eit utkast
 2. Sjur les og reviderer
 3. Deretter diskuterer vi og sender.

SamEst-møtet i går

Vi heldt møte utan Fran og Trond, Heli har sjekka inn referat.

Ordbøker og analysatorar - felles kjeldekode og infrastruktur

Dei separate ordbøkene

Her er standardisering viktig og velkome.

Lemmasynkronisering av ordbøker og analysator

 1. Som i dag (jf. Kone-språka)
 2. Med fjernintegrering words/dicts -- langs/LANG (dvs. separate ordbøker)

Det er ikkje opplagt kva som er den beste løysinga

Tiltak: Ha eit møte om dette. Når? Kor? Kven? Neste veke, medan Jaska og Sjur er i Tromsø.

KMD-prosjektet

Lulesamisk, korpus + ordbok

Deltakarar: Unhammer, Sandra, Sjur, Trond. Tid: i morgon kl 11.

Vårplanar

Dette er ein start for vidare diskusjon:

Divvun:

 • plx-stavekontrollar
 • vekta fst-stavekontrollar
 • stavekontroll i mobiltastatur
 • framsteg med grammatikkontroll
 • talesyntese med open kjeldekode (byrja på det i alle fall)
 • sátni.org-oppdateringar
 • Kintel-ordbok

Infra:

 • nyinfrautvikling
 • korpus

Giellatekno:

 • Sjå forskingsgruppe-plan $GTPRIV/plan/admin/grantapplications/hsl_forskningsgrupper/2014/giellatekno_fg14.pdf
 • Planarbeid: neste veke