Meeting_2015-05-22

Møte Sjur, Trond

Møterommet:

Bestillingsliste:

 • takmikrofon (spesifikasjon frå Kyrre Soleng)
 • veggmontert videokamera NOK 25k montert (-----"--------)
 • veggmonterte høgtalarar (-----"--------)
 • interaktiv tavle - modell m.m. vel vi i samråd med Kyrre etter å ha sett installasjonane i teknologibygget, ev. Mellomveien
 • Mac Mini med styreplåte og trådlaust tastatur

Spør Kyrre:

 • kva med eksterne datamaskiner kopla til prosjektør (ev. +kamera & mikrofon)?

Canada

 • Athabaska-språk = MånsH
 • Foma byggjer alle språk med xfscript for morf-fon, og kan køyra yaml-testar

Sitat frå ein kort chat om tema for Canada-samlinga:

Trosterud Trond:
	canada coming closer
	what languages will I have to learn before I come?
Jordan Lachler:
	we're doing more cherokee this year, and perhaps also Nahuatl...
	and some as-yet-undetermined Athabaskan language
	nothing you can't handle :)
Trosterud Trond:
	:-D weell, we’ll see about that. But that sounds nice. … and it is good to
	know what to expect. What about the extension from plains cree to xyz cree?
Jordan Lachler:
	yes, I think there will be some discussion of that... I think Anntti wants
	to have Arok walk us through the differences in the various flavours of Cree
	and probably some discussion of Ojibwe with our new postdoc, I think

Datoar:

 • Sjur: 3.-15.6.
 • Trond: 3.-22.6.
 • Lene: 4.-22.6.