Meeting_2015-09-08

møte

 • Attendemelding frå BÁ og oppfylginga av henne
 • Oppfylging av samarbeidspartar
 • Workshopar
 • SubEthaEdit
 • Datamaskiner, maskinpark
 • Møte, næringsklynge
 • Vekta automatar
 • Stavekontrollarbeid
 • Hfors - terminologi
 • møterom
 • bugzilla

Attendemelding frå BÁ og oppfylginga av henne

Tekniske feil:

 • ordboksinstallering (Win/Mac)
  • Win: Vi må teste StarDict. Feilrapporten sa "dic-fila lå ikkje der dokumentasjonen sa den skulle ligge" (Det er mogleg at det var mogleg å løyse problemet)
  • Mac:
   • eit problem var feil lenkjer (nno/nob), det er no fiksa.
   • eit anna problem var å finne ~/Library. Dokumentasjonen manglar den avgjerande Shift-Cmd-G -kommandoen
 • Windows 10
  • må testast og dokumenterast! Har vi W10?
 • Windows-tastatur
  • betre dokumentasjon
 • Android-tastatur

Tiltak:

 • Førebu seg betre
 • Oppdatere dokumentasjon
 • Neste steg: Nyskriving, omorganisering av dokumentasjon
  • Sjur og Børre med på dokumentasjonen
 • Teste Windows 10!

Oppfylging av samarbeidspartane våre:

Canada

 • Lene har fylgt opp ein del.
 • Jordan har tatt kontakt om High North, det skal vi følgje opp.

Estland

Ikkje noko har skjedd og ingen møte på lenge. Tiina har sjekka inn litt. Trond kallar inn til møte.

Jack

Både Trond og Sjur har fylgt opp på ulike område.

Komi

Trond skal ha møte med dei i dag.

Workshopar

Polen

http://www.ilc.cnr.it/lrl2015/important-dates.htm

Vi sender ikkje inn artikkel.

Szeged

http://rgai.inf.u-szeged.hu/iwclul2016

 • 2.11. frist for innsending av artikkel.
 • Workshop 20.1.2016.

Helsingfors

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Crossing_Borders

 • Trond og Sjur skal presentera.
 • 29.-30.10.

SubEthaEdit 4

 • Systematisk innkjøp - alle må kjøpa sjølve og få attende pengane
 • Skrive syntaksmodi - kven?

Datamaskiner, maskinpark

Kompileringshastigheit

Kompileringstid for ulike maskiner:

Maskin OS Prosessor GHzRAM smn(1)make check(2)twolc(3)smn -j6 (4)
Mac Air 10.10 1,7 (5) 8 Gb 10: 33 0: 54 1: 35 -
Mac MBP 10.10 2,7 (6) 16 Gb 6: 31 0: 48 2: 36 6: 06
Stallo linux 2,6 (7) 32 Gb 4: 34 - 2: 34 4.17
divvun.no 10.6 3,0 (8) 25 Gb 31: 30 2: 02 3: 06 -
gtlab linux 2.0 (9) 4 Gb 6: 03 1: 07 1: 35 -

Notar:

 • (1) langs/smn: ./configure && make clean && time make
 • (2) langs/smn: time make check (oppå ein ferdigkompilert fst)
 • (3) langs/smn/src/phonology: make clean & time make
 • (4) Kompileringstid (som (1)) men med make -j6
 • (5) -
 • (6) Intel Core i7 * 1 stk
 • (7) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 * 16 stk
 • (8) Dual Core Intel Xeon * 2 stk
 • (9) Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4850 * 2 stk

svn

Stallo

Trond diskuterer med Roy om optimalisering på stallo.

Møte, næringsklynge

Trond sender e-post vidare til Sjur til orientering.

Vekta automatar

Vi treng ein rask infrastruktur for desse òg. Må fylgjast opp.

Stavekontrollarbeid

Konstant arbeid med forslaga og vektinga av dei.

Møterom

Nokon har teke mål av møterommet. Treng vi purra? Ja, forsiktig. Sjur skriv.

Bugzilla

Vi tek det seinare i veka.