Meeting_2015-09-16

Telefonmøte T&S

Oppfylgingssaker:

 • lag oppstartsskript for alle ordbøker
 • test oppstartsskript med kontrollert omstart
 • flytt alt anna enn svn vekk frå gtsvn
 • stallo: meir testing - noko funkar for Trond men ikkje for Sjur
 • e-post frå Richard: sjekk
 • hfst-stavekontrollane kan no parametrisk endrast:
  • endra fyrste bokstav i ordet (ja/nei)
  • bruk korpusfrekvensvekting (ja/nei)
  • endringane blir spesifiserte i to Makefile.am-filer
  • kva som er det beste oppsettet må testast for kvart språk
  • utan korpus og fyrstebokstavsendringar blir akseptor og feilmodell mykje mindre, og feilmodellen mykje raskare