Meeting_2016-01-11

T&S-møte 12.1. 2016

 • status for MT-samarbeidet
 • status for stavekontrollane
 • planar for januar / februar
 • artikkel til Umeå/aktasne
 • tysk
 • Bugzilla

status for MT-samarbeidet

Vi tek dette i lag med Lene i eit separat møte etter dette møtet,

status for stavekontrollane

 • to problemmeldingar for MS Word, verkar elles ok
 • LO 5 (4?) funkar ikkje - Harri lovar fiks "om eit par månader"
 • fleire språk i parallell

planar for januar / februar

 • 20.1. iwclul-poster + tutorial + discusjon med ungararane
 • 1.-5.2. Divvun-samling / mini-MT-samling?
 • 2.2. samisymp: MT-presentasjon + 100čálli + stavekontrollvurdering + linda
 • 4.2. Formal: FST-presentasjon
 • 11.2. NLP-workshop i Helsingfors
 • 22.-26.2. Divvun-samling / mini-MT-samling?
 • 9.3. aktasne: dictpresentasjon + infrapresentasjon + 100čálli
 • Etterdønning av vekta FST
  • møte 24.1.? Laura, Francis, Lene, Trond, Sjur, CLEAR
  • enno meir nyttig med tanke på stavekontrollar for mobiltastatur

Artikkel til Umeå/aktasne

Vi må jobba med infra-presentasjonen. Fyrste møte: i lag med MT-møte med Lene.

Tysk

Jaska diskuterte med Trond i jula. Jaska treng hjelp med å handtera stor/liten bokstav i samansetjingar.

Løysing:

Buch:buch CONTLEX ;

og deretter flagg som gjev stor bokstav ordformsinitialt => Buchbuch.

Vi vil ha tilbake leikegrinda : ) = svn cp frå gamal versjon.

Bugzilla

171 opne lusmeldingar:

Opne lusmeldingar etter produkt

 • Corpus 37
 • Dictionaries 23
 • Infrastructure 22
 • Oahpa and Konteaksta 15
 • sme lexicon 11
 • Spell checking sme 8
 • Text-to-speech 8
 • Documentation 5
 • Pre- and postprocessing 5
 • Machine Translation 4
 • Spell checking common 4
 • Testing 4
 • HFST spellers 3
 • sma lexicon 3
 • smj lexicon 3
 • Estonian est 2
 • sme morphophonology 2
 • Spell checking sma 2
 • Syntax 2
 • Tools 2
 • HFST analysers 1
 • Hyphenation 1
 • Inari Sami smn 1
 • Kven fkv 1
 • sma morphophonology 1
 • Translation tools 1

Opne lusmeldingar etter person

 • Børre Gaup 35
 • Sjur Nørstebø Moshagen 33
 • Ryan Johnson 22
 • Ciprian Gerstenberger 18
 • Thomas Omma 12
 • Tomi Pieski 12
 • Trond Trosterud 9
 • Lene Antonsen 5
 • Maja Lisa Kappfjell 5
 • Heli Uibo 4
 • Francis Tyers 3
 • Sandra Nystø Rahka 3
 • Berit Nystad Eskonsipo 2
 • Eduard Schaf 2
 • Jaak Pruulmann-Vengerfeldt 1
 • Laura Janda 1
 • Marja-Liisa Olthuis 1
 • Neeme Kahusk 1
 • Petter Morottaja 1
 • Robert Reynolds 1

Topp-sju på denne lista (35-9 opne meldignar) ser på sine buggar. Deretter tar vi ny oppsummering.

Neste møøte

Om ei veke på Gardermoen