Meeting_2016-03-15

Møte med Trond:

 • oppdrag for Brendan framover (istf GSoC)
 • stavekontrollar for Jaska
 • NLT-nummer
 • Canada-oppsummering
 • Aktasne-oppsummering

oppdrag for Brendan framover (istf GSoC)

Har vi oppdrag for han den nærmaste tida? Moglege prosjekt:

 • eigne ord i mobilstavekontrollen (brukarordlise)
 • læring i mobilstavekontrollen (det at stavekontrollen lærer sjølv)
 • eige oppsett for ipad-tastatur og andre nettbrett (sjekk status)
 • skikkeleg langpress (dvs likt iOS og Android, ikkje som no)
 • generera feilmodell ut i frå tastaturlayout
 • ulikt layout for ståande og liggjande nettbrett?
 • forslag, ordfullføring (det som manglar)
 • Jolla-støtte?

Vi:

 • Andre samiske språk

stavekontrollar for Jaska

Frå Jaska: «I guess we can start the list as follows:

 • sms
 • kpv
 • liv
 • mdf
 • mrj
 • myv
 • olo
 • udm
 • yrk

You're right these have not been sufficiently tested to merit Alpha status, but some are definitely better than others: Probably, kpv, myv and sms head the list.»

Sjekk kvalitet og lokal forankring! => Sjur tek det opp med Jaska.

NLT-nummer

Vi tek det opp seinare.

Canada-oppsummering

 • stavekontrollar for språk med morfologi med mellomrom
 • ojibwe-analysator
 • Linda til Kanada?
 • ny samling/nytt kurs i Kanada?

Aktasne-oppsummering

 • språk marginalt
 • konferanseformatet er problematisk - alt er med
 • bra diskusjon om nettordbøker og språkteknologi i revitaliseringa
 • vi hadde tre presentasjonar, ein i plenum, to i mindre sesjonar