Meeting_2016-03-29

Sjur og Trond, 29.3. 2016

Saker:

 • videokamera
 • prioriteringar
 • CMake
 • Rutiner for grepkorpus
 • Neste Divvun-veke
 • sme-oppdatering frå finsk side

videokamera

Min-krav:

 • mac-kompatibel
 • med mikrofon
 • med stativ og lang kabel

Kven tingar? Trond tek det vidare.

prioriteringar

prioriteringsspørsmål:

 • jack: stavekontrollar + tastatur
 • antti: stavekontrollar
 • sjølv: tastatur + dokumentasjon

Forslag:

 • Antti-stavekontrollar (= fungerande LO for nordamerika)
 • (mobil)tastatur

Andre tiltak:

 • iPad mini + Android-brett som ligg på UiT til allmenn testing
 • få ut testversjonar av mobiltastatur med stavekontroll

CMake

Åbo: Jorma jobbar på Windows = døme på Windows-brukar vi vil samarbeida med, til liks med SA.

Ressursspørsmål: kan vi få ekstern finanisering for å gjera infra på Windows mogleg? Vi treng ikkje, i alle fall ikkje for eit lite pilotprosjekt.

Sjur startar pilotprosjekt med Brendan:

 1. tastaturinfra med CMake (= ein enkel infra)
 2. vurdering
 3. eit språk i exp-langs
 4. vurdering

Rutiner for å finne feil i korpusprosesseringa

Det er for langt mellom dei som arbeider med språk og dei som arbeider med konvertering - det tek for lang tid før feil blir oppdaga.

Å gjera: laga automatiske konsistenstestar for ulike delar av prosesseringa, senda e-post (automatisk) når ein test feilar. => Børre

Neste Divvun-veke

Sjur kjem til Tromsø 11.-15.4., ingen andre. Trond tar kontakt med ungararane, prøver å få til møte med dei i Tromsø.

sme-oppdatering frå finsk side

 • Samediggi.fi bruker ikkje Divvun-verktya
  • Børre tek kontakt med dei, avtalar besøk liknande det vi har planar om andre stader
 • det manglar ord og skrivemåtar som er i bruk på finsk side
  • vi må laga missing, og leksikalisera (ta til side ca 20 % som testmateriale for stavekontrollen). Korpusfiler:
   • converted/sme/admin/sd/www.samediggi.fi/
   • converted/sme/admin/sd/*_fi/

Thomas må sjå over dette.