Meeting_2016-09-14

S&T-møte 14.9.2016

Vi prata kort om desse sakene:

  • kontrakt med Tino Didriksen
  • Korpus-arbeid
  • Tiina og infrastrukturarbeid

Trond nemnde i tillegg:

  • PhD-stip i MT - kva skjer
  • eit dep har bede om info om språkteknologi for minoritetsspråk