Meeting_2016-09-27

Saker:

 • Personkabalar for programmeringsarbeid
 • Lingsoft?
 • Korpusanalyse
 • Infra

Personkabalar for programmeringsarbeid

Tino

Trond:

 • Divvun tek Tino, men GT får OmegaT+Apertium fyrst
 • Divvun treng MS Office for Mac raskt

Kevin

Sjur:

 • vil ha tokeniseringa på plass fyrst (både grammatikkontroll og annan bruk)
 • Kevin 50-100 % mykje av neste år

Trond

 • Kevin tek url+MT-komponenten
 • Deretter Divvun (men problem viss vi ikkje får Fran)

Francis

Trond undersøkjer om vi kan få Fran (eller ein apertiumar) fram til 1.2.

Trond sine behov

 • OmegaT no
 • url-omsetjing

Sjur

 • MacOffice snart
 • infrastøtte over litt tid
 • Gram.ktrl-integr. på win
 • tokeniseringa ferdig no
 • grammatikktrl
 • infra heile neste år

Førebels vedtak: Sjur tek Tino i 60 % (70 %?) fram til 1.2.2017, deretter vedlikehaldskontrakt i 12 månader.

Resten er ope avhengig av kva Laura seier om Fran og MT.

Lingsoft

Vi diskuterte kort Lingsoft som eit alternativ for korrrekturprogramma på Mac, men kom fram til at det ikkje er optimalt.

Korpusanalyse

Vil vi ta omsyn til særskriving? Ja, men vi må prøva og sjå kva vi får.

Infra

Opplæring av Tiina slik at ho kan ta over noko av andsvaret for infrastrukturarbeidet.