Meeting_2017-01-17

T&S-møte 17.1.2017:

Saker:

 • kommunikasjon
 • smj-lingvist
 • Brendan
 • Tråante 2017
 • mhr-veka i Åbo
 • avvikling av gt/-katalogen
 • språklæringsappar
 • kløyving av GT-nettstaden

Kommunikasjon

Det har vore dårleg skriftleg kommunikasjon i det siste:

 • ferie
 • MT-lansering (sme-nob)
 • møte førre veka

Smj-lingvist

 • to kandidatar!
 • sjur diskuterer formalitetane og prosessen med Eystein

Brendan

 • har funne ein annan (dyktig) programmerar til å hjelpa seg
 • MacVoikko 1. pri
 • tastaturgenerering 2. pri
  • Tastatur for datamaskin (Canada, lulesamisk, ...)
  • Tastatur for mobiltelefon -> oppdatert til betre infra (vi har folk i Russland som gjerne vil ha)
  • Stavekontroll for mobiltelefon (alle)

Tråante 2017

 • Berre Divvun ser det ut til
 • flygeblad og banner på stativ - to ståbanner, eitt for kvar gruppe

Mhr-veka I Åbo

 • bakgrunn: Trond har bede Jeremy om å koma til Åbo for å diskutera fst og no passa det
 • konsensus om vegen framover
 • har yaml-filer som fasit

Avvikling av gt/-katalogen

Ja. Vi kjem tilbake til dette seinare.

Språklæringsappar

Sjur har idear til fleire språklæringsappar frå gïelese-typen (nybyrjar) til visl (lingvistikk for samiskspråklege)

Prinsipp:

 • Meir på mobil
 • meir modellert som spel

Kløyving av GT-nettstaden

Techdoc byggjer no feilfritt, og vi er klare til å kløyva GT-sidene i to etter same mønster som Divvun. GT-gjengen har ein del notatar om saka, Sjur ser på dei og lagar ein kløyvd katalog i lag med Børre som GT kan evaluera.