Meeting_2017-02-01

S&T-møte 1.2.2017

Saker:

 • allmenn orientering begge vegar
 • gamal infra
 • profilering av GT, Divvun og felles kode/infra
 • smX
 • satni - sanit
 • finugrevita
 • mt i trondheim
 • korpus -- parallelldata
 • korpus -- marisk

allmenn orientering begge vegar

GT

 • Nett sendt inn / halde
  • fkv-føredrag i St.Petersburg (m/ KI)
  • NoDaLiDa-artikkel om smesmx
  • NoDaLiDa-artikkel om smefin
 • Lansert smenob
 • Artiklar om korpus + pipeline

Divvun

 • korpus:
  • NRK-materiale på veg inn
  • eigne svn-repo for tekstar frå Russland
 • vi førebur oss for Tråante - presentasjon
 • infra:
  • fjerna / flytta det meste av gamal infra, berre sme, smj, common og script att i gt/, kt/ og st/ heilt borte
  • støtte for å byggja orddelar (leksikonbasert fst + mønsterbasert OOo/tex)
 • satni/termwiki:
  • tomi har laga missingliste, duommá har lagt inn og laga feilskrivingsliste

gamal infra

Oppsummering, neste steg

profilering av GT, Divvun og felles kode/infra

Saka utsett.

smX

Saka utsett.

satni - sanit

Tilhøvet mellom dei to.

Saka utsett.

finugrevita

Vi må invitere dei (kanskje berre ei) i vår.

mt i trondheim

Saka diskutert og oppklart.

korpus -- parallelldata

Saka utsett.

korpus -- marisk

Saka utsett.