Meeting_2017-04-04

S&T-møte:

 • ordboksutlysing
 • gramkontrollutlysing
 • sjekka inn generert fil
 • laga ugyldig dokumentasjon, jf byggjerapport
 • harde vs relative lenker i techdoc

Ordboksutlysing

 • laga sjølv eller bruka eksisterande? Vi må undersøkja det eksisterande landskapet
  • kva finst? vi treng ei liste
  • er det noko som er bra nok? Kva slags krav har vi til appen?
   • vi bør definera kjernebruksområda for appen
 • ordboksformat for appen (html?)

NDS som "appar"? Ja.

Kva vil vi med appen?

 • Offline - fungerer utan nett
 • alltid rask (uavhengig av nett)

Nettlause ordbøker for datamaskiner

Vi treng òg nettfrie ordbøker for datamaskiner - dei vi har ikkje vorte oppdatert på mange år.

Bruk:

 • eksamen utan nett
 • integrert med OS

Vedtak

Møte og diskusjon om korleis ordboksappen skal fungera. Vi må arbeida ut ein spesifikasjon for å kunna lysa ut oppdraget. Vi held møtet neste gong det er Divvun-samling i Tromsø (ikkje tysdag).

Møtet skal handla om:

 • forankra prosjektet i Divvun og Giellatekno - konsensus om vegen framover
 • overordna plandiskusjon
 • korleis skal appen fungera for å gje eit best mogleg verkty for brukarane?

Ev. denne veka - Sjur føreslår.

Gramkontrollutlysing

Kort orientering.

sjekka inn generert fil

Det manglar ei ignore-fil. Kan vi leggja til lokale ignore-data?

Ugyldig dokumentasjon, jf byggjerapport

Trond får byggjerapporten frå Forrest, men har ikkje lese.

Harde vs relative lenker i techdoc

Trengst ikkje så lenge ein køyrer forrest/localhost frå xtdoc/techdoc/.