Meeting_2017-05-30

T&S-møte 30.5.2017

Saker:

  • oppsummering frå NoDaLiDa
  • status for tastaturarbeidet
    • vegen framover
  • tilsetjingar

Kort diskusjon eller orientering til kvart punkt.