Meeting_2017-11-07

T&S-møte 7.11.2017

 • dict-make
 • korpusinnsamling
 • termwiki
 • ordbøker og satni-org
 • NAV-prosjektet
 • NRK- og Ávvir-stavekontrollar
 • standardisera REST-grensesnitta
 • Presentasjonane i morgon
 • Tastaturmøtet i morgon

dict-make

De endringene som Trond sjekket inn på møtet hvor vi diskuterte dict-FSTer, har ikke løst problemet med at analyser-dict-gt-norm ikke blir laget. Er det sikkert at den ikke må ’slås på’ i giella-core?

Gangen er dette:

 1. Ingen lokale endringar i am-shared-fila,
  1. Endringane der skal først vere i src/Makefile.am
 2. Test at det fungerer for sme
 3. flytt endringane til am-shared lokalt (for sme) og sjekk på nytt at det fungerer i giella-templates og rull ut for alle

TODO

 • Trond ser på dette, og diskuterer med Sjur.
 • Sjur, Trond og Chiara tar eit møte og ser på korleis dette fungerer.

Korpusinnsamling

Vi tar eit oppfølgjingsmøte av førre store korpusmøte i løpet av november.

Termwiki

Måten å ta språkpar frå termwiki er å ta dei frå termwiki (dei blir generert kvar natt og sjekka inn i svn: main/words/terms/termwiki/)

Børre har eit script (i gt/scripts) for å ekstrahere termpar:

termwiki-expressions.py nb se
termwiki-expressions.py fi smn
etc.

jf. 
termwiki-expressions.py -h

Ordbøker og satni-org

Sátni-org er ein visings- og søkjeservar for termwiki, NDS, andre ordbøker, som blir oppdatert kvar kveld.

På ordbokslista står berre ordbøker mellom norsk/svensk og nord- og sørsamisk.

TODO

 • Oppdatere liste over ordbøker
 • Få med oppslagsordet inn i direktelinkinga til Korp (jf. NDS)

NAV-prosjektet

Det viktige er at Giellagáldu er involvert. Skal det så vere Giellatekno eller Divvun som er involvert frå UiT-sida? I den grad arbeidet inneber handsaming av termlister er det naturleg at det er Divvun som gjer det.

TODO: Vi diskuterer med Giellagáldu om dette denne veka.

NRK- og Ávvir-stavekontrollar

Ev. òg Sámi allaskuvla-stavekontroll??

Møte på Marienlyst i desember. Det hellar mot ei listebasert løysing.

Standardisera REST-grensesnitta

Alle generert output frå sidene vår (tekstanalys, ordform, ...)

Dette bør bli standardisert.

TODO: Vi tar møte om dette, involverer relevante programmerarar.

Presentasjonane i morgon

Må sendast til tolkane i dag (i det minste ein førebels versjon)

Tastaturmøtet i morgon

 • smn: Vi har to versjonar til installering og testing
 • sms: Vi har kjeldekode til den tsjekkiske løysinga, men den er ikkje implementert