Meeting_2017-11-28

T&S-møte

Saker:

 • Tastatur
 • sme-swe ordboksapp
 • fkv-twolc
 • julebord?
 • Termwiki og NDS

Tastatur

komi

iOS-tastaturet får fyrste pri frå Brendan framover. Fem liner på tastaturet er mogleg, men krev meir arbeid enn tenkt tidlegare.

Tifinagh på Android

Og runer. Sjur har testa. Begge er støtta på iOS og Windows Phone, men ikkje på Android før Android 8.

Chromebook

Har kome spørsmål frå SD om tastaturstøtte for Chromebook. Sjur vurderer å leggja det til, men ikkje før neste år.

Sme-swe ordboksapp

"Vuosttaš davvisámegiel sátnegirjeappa lea dál almmuhuvvon. Vuođđun dasa lea Mikael Svonni sátnegirji man almmuhii 2013: s."

fkv-twolc

LexC     .o.   twolc
+Dial/Var:^AO .o. ... ^AO:o ...
+Dial/Por:  .o. ...    ...

make: ser berre koden som inneheld +Dial/Por.

julebord?

Alle private initiativ er veldig bra: )

termwiki og NDS

 • og korleis vi vil organisera og presentera det leksikalske materialet vårt
 • jf òg REST-diskusjonen

Vi held fram diskusjonen i Tromsø neste veke.