Meeting_2018-04-24

S&T-møte 24.4.2018

Saker:

  • smj & MT-prosjektet
  • møterommet - status?
  • utlysinga - gjennomlesing
  • mobiltastaturet (iOS) - rettingar og forbetringar
  • planane for resten av året, delvis neste år (jf utlysing) - koordinering
  • Sindre og LexC
  • Trööndelage vs Tröndelaage
  • programmerarstillinga
  • intern UiT-utlsying - samarbeid mellom tre fakultet (vi, IT, UB?)
  • avstyttingar og hfst-tokenise

smj & MT-prosjektet

Diskutert

Møterommet - status?

Trond har purra, purrar på nytt.

Utlysinga - gjennomlesing

Kan Trond lesa gjennom heile, og kommentera/endra? Ja.

DivvunPublicTenders

mobiltastaturet (iOS) - rettingar og forbetringar

Fleire rettingar frå Brendan og co. Klar for neste steg på veg mot offentleggjering.

planane for resten av året, delvis neste år (jf utlysing) - koordinering

Utsett til neste møte, fanst ikkje tid.

Sindre og LexC

Trond pratar med Sindre : -)

Trööndelage vs Tröndelaage

Vi pratar med Eystein, Sjur pratar med Sametinget på torsdag.

programmerarstillinga

Sjur jobbar fram utkast til stillingsskildring

intern UiT-utlysing - samarbeid mellom tre fakultet (vi, IT, UB?)

Trond snakkar m/MTF

avstyttingar og hfst-tokenise

Trond (og Sjur) ser på dette.