Meeting_2018-09-11

Sjur og Trond 11.9.2018

Saker:

  • Antti og SSHRC-søknad
  • xfscript-kompilering
  • tilbakemelding om sma-ordbøker og stavekontroll

Antti og SSHRC-søknad

  • Sjur, Trond, Lene ser på dette kvar for seg og deretter i lag.
  • Up-dated instructions from SSHRC
  • 4 sider CV (mal frå Antti)
  • Oppdatert letter of intent

xfscript-kompilering

Jf brev frå Sjur: Det går langsamare med KAL, ikkje raskare, men fst-en blir mindre.

Tilbakemelding om sma-ordbøker og stavekontroll

Vi prata om tilbakemeldingar om ordbøker og stavekontrollar.