Meeting_2018-10-01

Sjur- og Trondmøte 1.10.2018

Saksliste

 • preprosessering, segmentering
 • Irrelevante aggar i disam-analysatorane
 • Bugzilla

preprosessering, segmentering

Vi arbeider med hfst-pipeline, ser på diskusjonen og Bz.

Linda ser på dette i dagane som kjem. Vi ser alle på gullkorpus

Vi vil ta hfst-proc i bruk i cgi-bin og i smedis (Trond)

 • abbr -- sjur driv med omorg av sme
 • sma -- her har sjur laga nytt mønster slik vi vil ha det.

Arbeidet med LIA og Korp held fram (Ciprian, innspel frå alle).

Tentativ klassifisering av setningsgrenseidentifisering:

Abbr-transitivitet:

 • transitiv = må vere same setning
 • intransitiv = kan vere same setning, men må ikkje

Tentativ rettesnor:

Korrekt tekst:

 • Foran namn med stor bokstav: Transitiviteten avgjer
 • Foran anna ord med stor bokstav: Alltid setningsgrense
 • Foran liten bokstav: Aldri setningsgrense
 • Foran (arabiske) tal: Transitiviteten avgjer

Grammatikkontroll:

 • Foran liten bokstav: Transitiviteten avgjer
 • Foran stor bokstav: Transitiviteten avgjer???
 • Foran namn med stor bokstav: Transitiviteten avgjer
 • Foran arabiske tal: Transitiviteten avgjer

Irrelevante taggar i disamb-analysatorane

Lene har fjerna irrelevante taggar for samiske språk, Trond ser på andre språk.

Bugzilla

Buggar opna i september

   Sev Pri Assign Reportr Comp   Summary                         Comment&Action
2517 cri P2 Jack  Lene  Morpholo xfst sms does not compile: doesn't find ProperNoun-smi- - easy, should be done imm -> P1
2516 enh P5 Børre  Lene  Corpus a smn analysen inneholder <smn> tagger           - Trond + Sjur ser på dette
2513 enh P5 Sjur  Lene  Continua V+Ex/IV+Der/PassS+V+                   - major, requires time -> P3
2512 maj P2 Thomas Lene  Continua Analyse for dynamiske sammensetninger bokstav + tall   - ikkje berre Thomas, alle må sjå på dette --> møte
2511 enh P5 Sjur  Lene  Analysis tegn som ikke blir gjenkjent som missing         - private use, irrelevant
2510 enh P5 Lene  Lene  Tags   Ha acronymer som er propernouns i smi-propernouns    - krev diskusjon -> møte
2509 maj P2 Børre  Lene  Corpus a HFST-korpusanalysen klarer ikke URLer          - berre på Linux ser det ut til (Stallo, hjå Børre), melding sendt til hfst
2508 nor P5 Ciprian Sjur  lookup2c lookup2cg forvrenger sma-lemma              - er det noko å prioritera? Sjå på det, evt WONTFIX?
2507 nor P5 Sjur  Sjur  Analysis Handteringa av tvetydig setningsinndeling og abbr    - jobbar med saka
2506 nor P4 Thomas Lene  Continua Skrivefeil som blir godtatt som Px-substantiver     - ventar på at Thomas blir frisk

Ny prioritering? Sjå merknader over, i merknadsfeltet til høgre.