Meeting_2018-11-20

S&T 20.11.2018

Saker:

 • kva har skjett i det siste (lenge sidan førre møtet)
 • CG-workshop
 • Korpus
 • Ting som skjer framover
 • Lyd = TTS m.fl.
 • Workshop med MånsH
 • møterom
 • Bugzilla
 • Undervisningsplanar

kva har skjett i det siste (lenge sidan førre møtet)

Deltaking på ulike arrangement:

Korpseminar i Stockholm

Lene, Chiara, Ciprian, Trond var der

Instituttseminar i London

Trond var der, og har referert innleiingar for samiskavd. Universitetet har honnørord som "innovasjon" i planane sine, og samisk språkteknologi er eksplisitt oppført i lista over strategiske område.

Viktig for UiT og instituttet:

 • Forsking, undervisning (dermed rekruttering), formidling og innovasjon
 • Digital humaniora, og meir generelt innføring av digitale metodar

Seminar for kvensk- og finsklærarar i Tromsø

Trond hadde innlegg om kvensk og finsk, det viser seg at våre verkty og program er i bruk blant blant lærarane

Møte i Gøteborg med TheTechnoCreatives

Børre og Sjur var der, starta det offisielle samarbeidet om vidare utvikling av Divvun-verktya.

ICALL i Stockholm

Chiara og Lene hadde poster om Konteaksta.

EU-MT-prosjekt hos Språkbanken

Lene har vore på møte på Nasjonalbiblioteket, tatt opp samisk innfallsvinkel.

Oulu sámi symposium

 • 4 føredrag frå Giellatekno/Divvun
 • Workshop om SIKOR og Korp, god innsats frå alle i forkant

Korpus

SIKOR er oppdatert (litt debugging av Korp står att). Oppdateringa viser at det går framover (sme = 32 mill), men visse domene heng etter. Saker å sjå på:

 • Skjønnlitteraturinnsamling
 • Sametingsklausulen

Sjur tek det vidare i Divvun-gruppa

Ting som skjer framover

Divvun-prosjekt i nær framtid

 • stavekontrollar for mobiltastatur - lagast og testast
 • oppdaterte stavekontrollar
 • stavekontrollar for heile Win + Mac
 • testa Divvun-installeraren - er det rett namn?

Giellatekno i nær framtid

 • SIKOR, Korp: Debugging, arbeid med dokumentasjon
 • ICALL: Konteaksta, NDS, Oahpa
 • MT: Førebuing til ny søknad
 • Lingvistikk: Artiklar + undervisning

Felles for Giellatekno og Divvun

 • Preprosessering
 • Språkuavhenginge lexc-filer

Lyd = TTS m.fl.

 • møte med Aalto-gjengen neste år
 • installera TTS-servar (vi har fått pakka no)
 • byrja å sjå på tale-til-tekst

Workshop med MånsH

 • Trond finn møterom (A2021 eller betre), må testast (Sjur, Trond) før WS

Møterom

Ingenting har skjett - dette er ei påminning : )

Bugzilla

Ikkje tid til å sjå på det no.

Undervisningsplanar

Trond, Lene på samisk. Evt. HIF-kurs om unix.