Meeting_2019-03-12

S&T-møte 12.3.2019

Saker:

  • UNESCO-presentasjon og -reise - kor mange? kven?
  • tilsetjingssaka
  • møterommet
  • MT - perlstiar

UNESCO-presentasjon og -reise - kor mange? kven?

Sjur skriv til Eystein, Frode og Anne Husebekk om reisa og høvet til å visa fram det vi (UiT, SD, Divvun og GT har laga). Kopi til Trond og info-avdelinga.

Tilsetjingssaka

Trond har prata med Eystein med tanke på heilskapen.

Vi bør ha eit møte denne veka. Vi = Trond, Lene, Børre, Sjur. Onsdag kl 15.

Møterommet

Fleire og fleire rom blir slike -> det bør vera rutine. Trond tek fram siste e-post(ar) om saka (denne veka).

MT - perlstiar

Lukka filer i $GTPRIV.