Meeting_2019-05-07

Sjur & Trond-møte:

Saksliste

 • neste Divvun-samling
 • Antti-reise til Tromsø
 • Fran-sommarkurs
 • møterommet
 • korleis skal vi handtera samarbeid med andre framover?
 • Norsk Standard
 • infra-endringar vi bør prioritera
 • programmerarstillingane
 • Gïelese
 • Avtale med SD om opphavsrett og eigarskap til kjeldekoden

neste Divvun-samling

Fyrste veka i juni, Sjur kjem i tillegg neste veke (13.5.->).

Antti-reise til Tromsø

Vi føreslår fyrste veka i juni.

Fran-sommarkurs

Jf. brev der Fran vil diskutere sommarkurs for FSTar for polysyntetiske språk i perioden 24.6.-2.8. Summer workshop (ca 6 veker)

Delmål for workshopen:

 • fst/stavekontroll
 • tastatur

Planlagde språk:

 • Yupik
 • Inuktitut
 • Iñupiaq
 • Crow
 • Nahuatl
 • Guaraní
 • Chukchi

Detaljane må vi ta pr telefon med Fran. Han er primært interessert i våre synspunkt på tastatur.

Møterommet

Ingen reaksjonar på e-post. Vi må be om møte. Trond kallar inn, forsøksvis neste veke, pratar med Eirik Liland og Marit Nilsen fyrst, for å få relevante namn frå fakultetet til møtet.

Korleis skal vi handtera samarbeid med andre framover?

 • Skal vi stilla krav til kompetanse i dei miljøa vi samarbeider med? Det er rimeleg, men kor mykje, og kva?
 • skal vi setja grenser for kor mykje tid vi skal nytta på slikt samarbeid? Frikjøp?

Samarbeidet kan starta i ein lettversjon via external-langs, men er ikkje berande i lengda om viktige kategoriar ikkje blir eksplisitt koda i originalkjeldekoden.

Bør vi/vil vi flytta alle språka over til Github? Det er godt mogleg, og svn-brukarar kan sjekka ut med svn som før. Det vil gje mykje større synlegheit til koden vår, og gjera det lettare for andre å samarbeida.

Ulike språk

Vi har samarbeid med Canada, Grønland, ulike samiske, ulike i Russland.

Mogleg, komande samaerbeid:

Quechua-samarbeid

https: //en.wikipedia.org/wiki/Southern_Quechua

Standard Quechua edit The Peruvian linguist Rodolfo Cerrón Palomino has devised a standard orthography intended to be viable for all the different regional forms of Quechua that fall under the umbrella term Southern Quechua

qwc – Classical Quechua
quy – Ayacucho Quechua 
qxu – Arequipa-La Unión Quechua
quz – Cusco Quechua <=============== Apertium for standard sør-quechua (fran)
qve – Eastern Apurímac Quechua
qxp – Puno Quechua (Collao)
qul – North Bolivian Quechua (Apolo)
quh – South Bolivian Quechua
cqu – Chilean Quechua
qus – Santiagueño Quechua
 • quy Ayacucho Quechua (språket til han vi snakka med i NY)
 • quz Dette er koden for Cusco Quechua -- men de facto brukt for standardisert sør-quechua(?)
  Apertium-koden er her: https://github.com/apertium/apertium-quz

Apuriña

startup-langs/apu

Trond har kontakt med Pirjo Virtanen og via henne med Sidi Facundes. Sidi har ikkje svart, så kva som skjer veit vi ikkje.

Eksisterande samarbeid

Dette skal i grove trekk halde fram som før. Vi vil elles prioritere språk som har kontakt med brukarane og sirkumpolara språk.

Vedlegg:Oversyn over svn (sjå nederst i referatet)

Norsk Standard

(møtet held fram onsdag)

Infra-endringar vi bør prioritera

Infraendring for samarbeid

(møtet held fram onsdag)

MT frå Eckhard

Stiar og oppsett for CG-MT. Dette er ein propp, og må prioriterast.

Programmerarstillingane

Trond tar dette framover.

Gïelese

Berge koden.(møtet held fram onsdag)

Avtale med SD om opphavsrett og eigarskap til kjeldekoden

(møtet held fram onsdag)

Skoltesamisk tastatur

Retting frå Matti Lattu, takk for det (r179413). No har studentskrivningen skoltesamisk tastatur. Sjur svarer på spörsmol om tastatur og Linux.

Versjonen vi bygger blir generert her:

https://giellalt.uit.no/keyboards/kbdlangdocs/sms/doc/layout.html

Vedlegg:status for eksterne språk

Burjatisk

Samarbeid med kompetent lingvist, ikkje programmerarar. Språksamfunnet vil ta i bruk program.

 792 sjur 
 244 trond 
 31 jargal 
 13 boerre 
  3 jaska 
  3 dugar 

enaresamisk

Oulu univ., det finske sametinget

2862 lene 
2854 marjaliisa 
2517 trond 
1213 sjur 
 337 erika 
 216 miina 
 39 boerre 
 38 mervi 
 33 petter 
 20 ciprian 
 18 fran 
 14 unhammer 
  5 skopets 
  5 jaska 
  4 thomas 

kvensk

Kvensk institutt, Trond

2092 aili 
1141 trond 
 999 sjur 
 578 sindre 
 511 kaisa 
 362 leena 
 300 mervi 
 264 mari 
 124 thomasbk 
 83 pirjo 
 73 lene 
 35 annakaisa 
 32 boerre 
 14 ciprian 
 10 jaska 
  3 ryan 
  2 tovereibo 
  2 katriina

marisk

Gruppe av lingvistar, Trond

1008 sjur 
 371 trond 
 244 jaska 
 101 jeremy 
 23 boerre 
 13 andrey 
  5 sasha 
  3 ryan 
  2 annavolkova 

færøysk

Gruppe av lingvistar, Trond

1129 sjur 
 447 trond 
 39 fran 
 33 hedinj 
 32 hjalmar 
 22 tommi 
 19 unhammer 
 14 malmar 
 13 boerre 
  4 uni 
  2 ryan 
  2 jaska 

grønlandsk

Gruppe av lingvistar Nuuk Odense

1142 sjur 
 956 livm 
 499 per 
 167 nani 
 81 trond 
 61 paneeraq 
 43 anna 
 34 beatrine 
 32 tino 
 17 boerre 
 11 tikaajaat 
  6 tommi 
  3 jaska 

mansisk

Gruppe av lingvistar, Trond

 708 sjur 
 135 trond 
 44 jaska 
 33 boerre 
 16 roman 
  4 agoston 

komi

Gruppe av lingvistar i Syktyvkar, Jaska, Trond, Freiburg

1033 sjur 
 368 elena 
 316 jaska 
 257 paula 
 159 trond 
 38 dimitry 
 18 boerre 
 17 katja 
 12 niko 
 10 enye_lav 
  5 ryan 
  4 dmitry 
  3 rogier 
  2 fran 

mordvinske språk

myv:

1062 sjur 
 647 jaska 
 119 trond 
 26 boerre

skoltesamisk

1535 jaska 
1040 sjur 
 262 trond 
 201 (mangler forfatter) 
 132 ciprian 
 129 michael 
 32 boerre 
 23 lene 
 11 joshua 
  9 fran 
  7 ryan 
  2 kimberli 

pitesamisk

 978 sjur 
 907 joshua 
 244 trond 
 94 sjaggo 
 26 boerre 
 14 lene 
  4 firis 

Plains cree

 978 sjur 
 572 lene 
 441 aarppe 
 393 trond 
 161 atticus 
 117 schmirle 
 99 conor 
 60 easantos 
 16 boerre 

Haida

 864 sjur 
 304 aarppe 
 158 trond 
 112 lene 
 93 lachler 
 18 boerre 

Odawa

 499 dabowers 
 342 sjur 
 19 trond 
 17 aarppe 

Kildinsamisk

 951 sjur 
 128 michael 
 121 trond 
 18 boerre 

Udmurtisk

 974 sjur 
 153 koivunen 
 119 trond 
 103 jaska 
 40 ryan 
 18 boerre 
  5 mushnadi

vepsisk

1027 sjur 
 62 trond 
 51 jaska 
 36 boerre 

Võru

 941 sjur 
 560 jaska 
 189 sulev 
 70 trond 
 20 boerre 
  2 ryan 
  2 hkaalep 
  2 heli