Meeting_2019-06-04

S&T-møte 4.6.2019

Saker:

  • møterom
  • programmerartilsetjing - Sjur pratar med Kristian
  • infrastruktur - akseptera Antti sitt forslag? Forslag: forenkla katalogstruktur. Konklusjon: "ja"
  • middag i lag med Antti? Betalt frå instituttet? Sjur sjekkar med Eystein
  • sma-konferanse - Trond stiller opp som bidragsgranskar