Meeting_2019-10-15

S&T-møte 15.9.2019

Saker:

 • tilsetjingane
 • mobiltastatur
 • grammatikkontroll i MS Office / UiT (win/mac/nett)
 • møte med KMD i Tromsø
 • neste Divvun-samling
 • kommentarar etter sma-biejjieh? Publisering
 • rapport frå Enare
 • arbeid framover
 • Paris

tilsetjingane

Sjur og Børre må gjera ferdig referanseintervju. Og så må vi kalla inn til intervju, og bestemma intervjudag(ar).

Framlegg til intervjuveke: veke 44. Vi sender framlegget

mobiltastatur

Trond har ingen dingsar å testa på.

grammatikkontroll i MS Office / UiT (win/mac/nett)

Trond har ikkje rukke enno, skal sjå på dette.

møte med KMD i Tromsø

Sjur føreslår seinare i november, om mogleg.

neste Divvun-samling

Veke 44.

kommentarar etter sma-biejjieh? Publisering

Vi tar ei fagleg oppsummering av Levanger i Divvun-veka.

Publisering: Sjur diskuterer med Nordlyd-redaksjonen.

Rapport frå Enare

Spörsmål frå innleiar om TM til salen: Kor mange sametingsomsetjarar bruker omsetjingsminne? Ingen... Deretter godt innlegg om TM, som nok kjem til å få konsekvensar.

Det var i det heile eit bra seminar, vi fekk fine kommentarar på våre innlegg, og invitasjonar til å følgje dei opp.

Arbeid framover

Divvun: Mobiltastatur, oppdaterte stavekontrollar, oppdatert installeringsprogram, allmenn opprydding i språka, vidare arbeid med grammatikkontrollen

Giellatekno: Artiklar/føredrag til konferansar, MT (også cg-basert), korpus (dermed også analyse)

Paris

Ein tilleggsdag før konferansen: Hanti-Mansi

4. desember: lanseringsdag nokre dagar før for oppdatert mobiltastatur med ulike tastaturrepositorium. Med "russisk" repositorium for aktuelle språk.

Framlegg:

 • Vi stiller med prediktivt mobiltastatur + stavekontroll for mansisk
 • Vi kan også ha betaversjon av stavekontroll + tastatur for Windows + Word.

VIKTIG! Vi må bli med!

Sjur fylgjer opp.