Meeting_2019-11-20

Sjur & Trond, 19. og 20.11.2019

Saker:

 • møterom, tilbod
 • tittel på presentasjon i Paris, tekst på fire sider
 • møte på fredag
 • CG-MT
 • skoltesamisk tastatur på 12"-nettbrett
 • sma-namn i Bibelen
 • programmerarstillingane
 • KMD-møte

Møterom, tilbod

Vi svarar Kyrre at det er ok (han har jo sagt at vi kan endra på det i framtida om ting ikkje fungerer).

Kven betalar? Instituttet? Vi spør Eystein.

møte på fredag

Avtalt på e-post

CG-MT

Alt-i-eitt-pipeline

Den er framleis ikkje på plass (?). Det vi har no er ein pipeline fram til og med CG-analyse (jf README) og ein etterpå (som er i perlscriptet bin/smegram i sme). Trond har prøvd å putte del ein inn i del to, men utan resultat.

Sjur ser på dette.

Andre problem

 • Vi får ikkje stor bokstav i starten av setninga
 • Berre halvparten av orda blir generert.

Det förste er på E sitt bord, det andre kan vere eit taggproblem, men vi må diskutere det med E.

Skoltesamisk tastatur på 12"-nettbrett

Vi utset til i morgon. Trond testar med dra ned tast.

Tittel på presentasjon i Paris, tekst på fire sider

Tittel på føredrag må inn i dag

4 siders artikkel til måndag.

 • Date: 6th December 2019
 • Session: Session 10 "Scientific aspects related to handling linguistic diversity and multilingualism, particular of under-resourced and indigenous languages"
 • Session Slot Time: 14: 30-16: 00
 • Topic: Morphologically rich -- low resourced languages

Tittel: Rich morphology, no corpus - and we still made it. The Sámi experience

sma-namn i Bibelen

Trond og Sjur har diskutert saka.

Programmerarstillingane

Trond lagar mal for å skriva innstillinga.

KMD-møte

Sjur orienterte kort om planane for møtet.