Meeting_2020-03-24

S&T-møte 24.3.2020

Saker:

 • diskusjonen om tmx-redigering
 • taleteknologistillinga/prosjektet
 • git-flyttinga
 • omsetjingsteknologistilling? Idé til strukturelt omsetjingsminne
 •  Forkortingar, testing
 • Nasjonale minoritetsspråk i Sverige

diskusjonen om tmx-redigering

Jf. zulip-diskusjon om temaet. Vi diskuterer vidare i lag med Børre.

taleteknologistillinga/prosjektet

Diskusjon og tilbakemeldingar kring planlegginga.

git-flyttinga

 • git-admin-verkty (dadmin)
 • github for akademia
 • Tower gratis for alle
 • e-post til alle

Kva skal vi ta med oss til github?

langs -katalogane (tastatura er allereie der):

 • closed-langs -> privat
 • closedSA-langs -> privat
 • experiment-langs
 • external-langs
 • langs --> lang-sme (merkelapp: prod)
 • startup-langs

Felleskatalogane giella-*:

 • giella-core
 • giella-libs
 • giella-shared
 • giella-templates

Desse blir der dei er (modulo revisjonar). Innhaldet blir tilgjengeleg via $GTHOME (frå svn som tidlegare):

 • gt/script
 • gt/common?

Kva skal vi ikkje ta med oss til github? Resten av katalogane i $GTHOME

Anna som vi ikkje tek med:

 • brukarar med ei testinnsjekking?
 • greiner hit og dit
 • tagga versjonar

omsetjingsteknologistilling? Idé til strukturelt omsetjingsminne

Så vidt nemnt, meir om dette seinare.

 Forkortingar, testing

Utsett til neste møte.

Nasjonale minoritetsspråk i Sverige

Utsett til neste møte.