Meeting2012-09-25

Android Sámi keyboard meeting

Present: Børre, Sjur, Tomi, Trond

Topics:

 • status for Børre
 • status for existing solution (Trond)
 • planning the next steps

status for Børre

 • har laga tastatur for Android
 • har bygd Android med det samiske tastaturet fullt integrert
 • ... men har ikkje fått det til å dukka opp enno

Problem:

 • inndataspråket (IME) blir ikkje nordsamisk
 • problem med å finna strengane over namna på inndataspråk

Observasjonar:

 • eksisterande tastatur er for dårlege - det er ikkje mogleg å skriva samiske teikn med eksisterande nordiske tastatur
 • der det er mogleg, er dei ofte ikkje logisk plasser, eller tilgjengelege på alle plassar ein kunne venta seg

status for existing solution (Trond)

 • Trond har laga prosjektheimeside
 • det finst allereie eit samisk Android-tastatur (som vi veit)
  • dette tastaturet er ikkje så ille som det har verka tidlegare
  • det samiske tastaturet er ein del av ei pakke med nordiske Android-tastatur
  • det finst ordlister til tastatura, men ikkje samisk ordliste
 • vi bør skriva til han, og seia kva som er feil, og tilby ordlister for samisk
  • ev. berre endra koden, og senda endringane attende via git

Predictive writing

Make a list like for norwegian.txt ( < 100 000 lines), along 3 lines:

 1. 1/4: For 2000 very common Saami words: generate full paradigm = 20000
 2. 1/4: For 10000 semi-common Saami words: generate key forms (1st 2nd) = 30000
 3. 1/2: for the rest: just take the top frequency which is not covered so far

Also:

 • ask Harri Pitkänen whether his vfst solution for Android is only spell checking, or whether it also includes prediction

planning the next steps

OPPGÅVE

Firetrinnsprosess:

 1. forbetra det eksisterande samiske tastaturet i samarbeid med utvklaren
  1. laga ordlister slik det er skissert over
 2. forbetra eksisterande tastaturoppsett for norsk, svensk og finsk
  1. dei norske frå utviklaren av det samiske
  2. dei offisielle android-tastatura
 3. look at the most popular keyboard applications, contact the developers and offer our help to get Sámi into their application
 4. laga fullt integrerte samiske tastatur for Android, med hfst-basert stavekontroll og ordfullføring, eitt tastatur for kvart samiske språk