Testing DictFST

Testing

For å teste at FSTer for ordbøker fungerer som dem skal, analyser følgende ord. Se ellers om tagger og FSTer.

sme

analyser-dict-gt-desc.xfst
 • vuovdi skal gi både vuovdi+N+Sg+Nom og vuovdi+N+NomAg+Sg+Nom
 • girjje skal gi girji girji+N+Sg+Gen+Allegro
 • tunnealla skal gi tunealla+v2+N+G3+Sg+Nom
 • tunealla skal gi tunealla+N+G3+Sg+Nom for bruk i NDS, men for VD skal det være tunealla+v1+N+G3+Sg+Nom. For øyeblikket bruker jeg for NDS disse to kommandoene før jeg kompilerer, men dette burde legges inn i Makefile:
  • perl -pi -e "s/v1\+//g" affixes/*lexc stems/*lexc
  • perl -pi -e "s/\+v1:/:/g" affixes/*lexc stems/*lexc analyser-dict-gt-desc-mobile.xfst:
 • cienal skal gi čieŋal+A+Sg+Nom generator-dict-gt-norm.xfst:
 • girji+N+Sg+Gen+Allegro skal gi girjje
 • girji+N+Sg+Gen skal gi girjji
 • deaivvadit+V+Ind+Prt+Pl3 skal gi deaivvadedje
 • deaivvadit+V+Ind+Prt+Pl3+Use/NGminip skal gi deaivvade
 • vuovdi+N+Sg+Acc skal gi vuovddi
 • vuovdi+N+NomAg+Sg+Acc skal gi vuovdi
 • golli+N+Sg+Nom skal gi +?
 • golli+N+G3+Sg+Nom skal gi golli

sma

analyser-dict-gt-desc.xfst
 • govledh skal gi +Hom1 og +Hom2 i analysen:
  • govledh govledh+Hom2+V+IV+Inf
  • govledh govledh+Hom1+V+TV+Inf
generator-dict-gt-norm.xfst
 • govledh+Hom1+V+Ind+Prs+Sg3 skal gi gåvla
 • govledh+Hom2+V+Ind+Prs+Sg3 skal gi govloe
 • govledh+V+Ind+Prs+Sg3 skal gi +?

Obsolete (old infra)