Ordparallellisering

Her er (rettare: hit kjem) dokumentasjonen av neste fase i FAD-prosjektet: Ordparallellisering.

Materiale