130204

FAD-møte

Tilstede:

Berit Merete, Ciprian, Marja, Trond.

Saksliste:

 • Status quo
 • nob-lemma i TODO-filene
 • gt-pipeline
 • mg-unifisering
 • Framover

Status quo

 • Dei fire filene: Alle fire filene i TODO/DONE er i orden.
 • gt-pipeline: Vi leitar etter gull-gull
 • Grenseverdi: Det er for mykje tull der, vi vil ha høgare grenseverdi

nob-lemma i TODO-filene

Trond skal sjekke definitte lemma (sjå referat siste gang)

TODO

 • Trond ser på dette med BM

gt-pipeline

 • Vi merkar alle:
  • domenespesifikke
  • domenegenerelle
  • både dei vi har frå før og dei vi ikkje har frå før

gt-output skal bli sortert på nob-lemma. Vi tar bort proper.

mg-unifisering

Vi unifiserer når vi kjem så langt.

Framover

 1. Nettordboklansering
 2. gt-pipeline