130306

FAD-møte 6.3.2013

Tilstede:

Berit Merete, Ciprian, Marja, Trond.

Saksliste:

 • Oppsummering, Oslo
 • Status quo, done-filene og pipeline-filene
 • Framover

Oppsummering, Oslo

Berit Merete og Trond viste.

Status quo

$GTHOME/words/dicts/nobsme/src_non-vd

I denne katalogen har vi henta det som er å hente. Det som no står att er det for mykje arbeid å gjere noko med. Vi lar katalogen stå, men prioriterer ikkje desse orda.

TILTAK

 • Ingen tiltak.

Orda i nobsme-ordboka. $GTHOME/words/dicts/nobsme/src

Sjekke samiske ord mot usmeNorm:

cat src/*_nobsme.xml|grep '<t '|tr '<' '>' |cut -d">" -f3|tr ' ' '\n'|usmeNorm|grep '?'|wc -l
0%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>100%
   85

Merge ordene etter at FAD-ordene er på plass.

Mange samansette ord er ikkje leksikalisert

TILTAK

 • Gå gjennom dei 85. (BM)
 • Legg leksikaliserte ord til i basen (Trond, Thomas)

done-filene ($GTHOME/words/dicts/nobsme/terms/admin/src/)

TILTAK

 • done_fad_nobsme.20121130_nob-c_sme-c.xml TODO, lemma og POS må sjekkes
 • done_fad_nobsme.20121130_nob-s_sme-s.xml TODO, lemma og POS må sjekkes
 • done_fad_nobsme.20121130_nob-s_sme-c.xml TODO, sjekket mot usmeNorm, POS ok
 • done_l-1_t-0.xml TODO, lemma og POS må sjekkes
 • done_l-0_t-1.xml TODO, lemma og POS må sjekkes
 • done_l-0_t-0.xml TODO, lemma og POS må sjekkes
 • Fuge-s for 60 lemma (nob <l pos="N" c="1">universitetsstyre</l>) (grep 'c="123"'), slett feilaktige lemma
 • Ny sjekk på norske lemma (Trond)

gt-filene ($GTBIG/gt/sme/corp/forvaltningsordbok/second_run/)

dhcp422-ans:second_run ttr000$ cat gt-pl.20121213_0*|wc -l
  26365

second_run>grep -h '\$' gt-pl.20121213_0* | wc -l 
   147
second_run>grep -h '\$' to-filter_gt-pl.20121213_01_non-ap | wc -l 
   148
   

  2600	$14 0 -7.362 0.0 0.6 torskebestand<subst> dorskenálli<N>

Desse har prioritet over dei andre formene.

TILTAK

 • Cip har ny versjon av fil 01 klar i dag.
 • Gå gjennom gt-pipeline med '$' og kanskje også '$?' (BM, M)
 • merke alt som er bra

Framover

Som tiltakslistene.

 1. gt-pipeline
 2. done
 3. nobsme/src
 4. non_vd

Deadline:

 1. gt-pipeline 18.3.

Neste møte

Mandag 18.3. kl. 13.00.