130402

Fad-møte 2. april 2013 Til stades: Berit Merete, Ciprian, Marja, Trond

 • Enare
 • Status quo
 • Agitprop

Enare Oovtâst 25.-27. september 2013

Fire and not quite forget. Forfattarane ser på foredraget ut i frå den optimistiske innstillinga at det går gjennom.

Status quo

second_run

Svn-loggen var uklår: merket med 0$ betyr merket med $?. Disse skal overføres i egen fil for ny gjennomgang.

Status quo: Bortsett frå $? er filene ferdig.

TILTAK

 • Ciprian lagar $?-fil (139 linjer),
 • BM, Marja ser på dei

terms/admin

00_readme er oppdatert, frå linje 114

done_fad_nobsme.20121130_nob-c_sme-c.xml

BM ser på denne fila og rydder i den. Det er 85 oppslag med 2 samiske variantar. BM går gjennom. Viss begge er ok lagar ho ein ny entry for den eine. Viss den eine er sub av den andre legg ho til den som sub, elles slettar ho den som ikkje er ok.

done_fad_nobsme.20121130_nob-s_sme-s.xml

Dei er slik (der er både vanlige substantiv, NomAg, NomAct):

Vanlige substantiv:

 • never = beassat

NomAg:

 • transportør = fievrridit
 • planlegger = plánet
 • vertskap = guossohit
 • vertskap = bovdet

NomAct:

 • innblanding = seaguhit
 • spøk = leaikkastallat
 • stråling = suonjardit
 • suverenitet = ráđđet
 • kløe = sakŋidit
 • undertrykking = duolbmat
 • katekisasjon = katekiseret
 • slitasje = gollat
 • observasjon = áicat
 • observasjon = dárkot
 • ...

Av 423 samiske verb står 402 allereie i smenob. Dei 19 som ikkje gjer det:

 • dábuhit, eaiggádit, earáhuvvat, eloštit, fuolastuvvat, fárrehit, hárjehit, konsulteret, konsulteret, láhtut, náitit, oahpahallat, oaivadit, stuorrudit, viidudit, vuosttildit, válddahallat, vátnut, čuoččáldahttit

TILTAK:

 • Ciprian merkar alle oppslag i done_fad_nobsme.20121130_nob-s_sme-s.xml som har N...V med eit merke
 • BM, Marja ser på dei, og lagar samiske substantiv
 • BM, Marja ser på dei 19 samiske verba som ikkje står i smenob

nob-lemma i terms/admin/src

 • Trond ser på nob-lemma

nobsme/src unifisering etter non-vd-entrier har blitt lagt til

 • unifisering av entrier, td
src>grep '<l ' N_nobsme.xml | cut -d '>' -f2 | cut -d '<' -f1 | sort | uniq -c | sort -nr | grep 2 | wc -l 
   71

Agitprop

Denne saka tar vi opp på måndag.

Produkt

Søkbart korpus

Grensesnitt: Korp frå Göteborg.

Trond, Ciprian, Sjur, Tomi (risten.no) skal sjå på det, og ta det opp med Lars Borin når han kjem.

Autshumato i drift

 • Arnstein som prøvekanin.
  • Gamle Samisk senter møtereferat som TM?
  • BM legger inn dokumenter tirsdag 9.4
 • Andre prøvekaninar? Spørje departementet, Sametinget
 • Oss sjølv: Ta Autsh i bruk.

Fagordforråd

Lage eigen nob-sme-liste av par som har høgare frekvens i domenet enn utanfor. Vurdere ulike domene: jus, sametingsreferat, ...

Legge listene til i Autshumato.

Translation memory

Oppdatere det som ligg på heimesidene våre (?).

Propaganda i Haparanda

Ha dette i mente.

Neste møte

Er, som før sagt, på måndag 8.4 kl 13.