130408

Fad-møte 8. april 2013 Til stades: Berit Merete, Børre, Ciprian, Sjur, Trond, Thomas

Saksliste

 • Status quo
 • POS-konfliktane
 • StarDict/VD-dict-oppdatering
 • Agitprop/Autsh/MT
 • Korp
 • Neste møte

Status quo

 • 24 er talet på POS-konfliktar i s-s-fila.
 • Det er ca. 5-6000 sme som ikkje er leksikalisert.
 • Det kan vere eit par nob-ord som ikkje er leksikalisert (3000 lagt til sidan siste møte)

POS-konfliktane

Slik ser dei ut: (jf. $GTHOME/words/dicts/nobsme/terms/admin/00_readme.txt)

  <e crash="N_V">
   <lg>
     <l pos="N">reduksjon</l>
   </lg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <t pos="V">unnideapmi</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>

Arbeid framover

Plassering

Flytte frå words/dicts til words/terms?

Det ligg evt. lenger fram.

Det nye språksenteret vil invitere oss til eit møte.

Mogleg løysing: La folk derfrå få(?) arbeidet.

Finsk Termwiki: tieteentermipankki.fi/

TILTAK

 • Sjekke finsk termwiki (Trond, Sjur, Ciprian)
 • Arbeide vidare med den (Børre)

Leksikalisering

5-6000 ord må bli leksikalisert. De t går til

POS nob-sme, straks ferdig

M har gått gjennom alle, BM ser på X_Y-merka som står att.

Fleire t-element ferdig

Fint.

Skrive type="NomAg" og G3?

 • Ta ut NomAg via analysator og lage liste til Cip (BM, M)
 • Massere den inn i xml-en (Cip)

TILTAK

 • BM dreg ut ei liste, baklengssorterer
 • Thomas ser på den, og legg inn og rapporterer "feil" tilbake til BM slik at dict-filene kan oppdateres

StarDict/VD-dict-oppdatering

StarDict er eit folkekrav.

 1. Sjekke mot siste norm-oppdateringer. (BM, M)
 2. Køyre (Cip)

Leksikon

2311 <e> med fleire <mg>. Nokre er statiske og skal vere i orden, ikkje andre.

Agitprop/Autsh/MT

Møtereferat inn i parallellkorpus, få inn ekte brukarar slik at vi får tilbakemeldingar.

TILTAK

 • BM legg inn i korpus
 • Børre konverterer
 • Arnstein bruker

Korp

Trond, Ciprian, Sjur, Tomi, Børre skal sjå på det, denne veka og ta det opp med Lars Borin når han kjem.

Tidsplan

 1. terms/admin/src: ap/gt
  1. MB, M: Gå gjennom
  2. Trond: Legg til 1000 nob i nob.fst
  3. Dato: 18.4.
 2. nobsme/src mg_c i <e>
  1. BM, M: Gå gjennom mg_c og disambiguer
  2. Dato: 25.4.
 3. VD/StarDict smenob
  1. Cip: Sjå på pipeline
  2. Cip: lage liste over sub
  3. Dato: 18.4.
  4. BM, M: Gå gjennom
  5. Dato: 2.5.
 4. FAD til ordbok

Neste møte

Torsdag neste veke, 18.4.