130418

Möte fad 18.4.2013

Berit Merete, Cip, Márjá, Trond

STatus quo og framover

 • nob
  • Nye nob leksikalisert i nob.fst (minus feil.txt)
  • Ord frå gt-pipeline framleis ikkje ferdig lemmatisert i paralell.
  • sjekke gt-pipeline norske ord, også ord med stor forbokstav og bestemthet og andre ting (Trond)
 • sme
 • Nye sme må leksikaliserast
  • gt tar contlex
  • Thomas kontrollerer, ser på Cmp-tag, og legg til i fst

Tre steg no:

 1. leksikalisering: sme-leksikaliserng og nob-leksikalisering (som vist ovafor)Berit Merete, Trond
 2. unifisering: nobsme/src: Gå gjennom mg_c og disambiguere Marja
 3. kontroll/evaluering Ciprian

Neste møte

Neste uke 24. april